Mjesec: Septembar 2022.

Evropski dan jezika

Evropski dan jezika

Djeca starije vrtićke grupe obilježila su danas EVROPSKI DAN JEZIKA pozdravljajući drugare širom svijeta na različitim jezicima. Nastavnica engleskog jezika: Suzana Krivokapić Vaspitači: Vesna Maraš, Ljilja Vušurović .

Psihološko savjetovalište

Poštovani roditelji/staratelji, Ohrabreni uspjehom tretmana u okviru PSIHOLOŠKOG SAVJETOVALIŠTA koje organizujemo u saradnji sa rukovodstvom i psiholozima iz JU “Centar za dnevni boravak “, pozivamo vas da se prijavite kako bi organizovali raspored termina za školsku 2022/23. godinu. Svi zainteresovani mogu se prijaviti kontaktiranjem direktorice, vaspitačica ili stručne službe. Termin za prijavu je od 12.09.-16.09.2022.

Zahvalnica

Divni naši sugrađani, iz dana u dan pokazuju humanost svojim djelima prema polaznicima i kolektivu naše Ustanove. Želimo se zahvaliti g.Dejanu Vukadinoviću, našem roditelju na spremnosti da poboljša stanje krovne konstrukcije na VJ “Novi vrtić”, i g. Jovićević Nikoli , ispred firme “Montell”d.o.o. Cetinje na donaciji potrošnog higijenskog materijala. Naše pamti. JPU “Zagorka Ivanović” Cetinje

Podrška gradonačelnika Prijestonice Cetinje

Podrška gradonačelnika Prijestonice Cetinje

Želimo se zahvaliti na kontinuiranoj podršci gradonačelniku Prijestonice Cetinje, g.Đurašković Nikoli. Gospodin gradonačelnik je imao sluha za tekuću problematiku naše Ustanove i humanim gestom učinio da svakodnevni rad bude efikasniji, u interesu naših polaznika. U ime djece, kolektiva i direktorice JPU “Zagorka Ivanović” , još jednom Vam HVALA! .