Novosti

Adaptacija ustanove

Adaptacija ustanove

💒 ♥️👫 Ovog jutra dječiji koraci i osmijesi ukrasili su prostorije Centralnog vrtića koji je adaptiran tokom prethodnih mjeseci. Adaptacija je finansirana od strane Ministarstva prosvjete dok su naknadne radove vrijednim donacijama pomogli Prijestonica Cetinje i gradonačelnik g. Nikola Đuraškovic, porodica Martinović ispred kompanije “Glosarij”, kao i naši dragi sugrađani g. Zoran Djurović ispred preduzeća “Hajdana” d.o.o., g. Miloš Kaludjerović ispred preduzeća “3 K Invest”, potom “Efel travel” d.o.o i notarska kancelarija gdje Senje Božović kao i g. Luka Radović organizovanjem humanog koncerta kojem su se naši sugrađani rado odazvali.
♥️ Iz sopstvenih sredstava Ustanova je finansirala adaptaciju prilaza objektu, radove na dijelu fasade, popravke krova i zamjenu elektro ormana za razvod i upravljanje električnom energijom.
Nakon adaptacije, značajno su unaprijedjeni uslovi i kvalitet boravka naših najmlađih sugrađana, dok je po obezbjedjivanju sredstava planirana i sanacija krovne konstrukcije koja je dotrajala.
.