Novosti

Brižne porodice

Brižne porodice

💒 💟 Završen je VI ciklus programa
✨BRIŽNE PORODICE✨
Program roditeljstva “Brižne porodice” sproveden je šesti put u našoj Ustanovi sa velikim zadovoljstvom svih učesnika.
❤️Anita, Ina, Marija, Milena, Nevenka i Zorana su mame koje su bile spremne preispitati, odnosno unaprijediti svoju roditeljsku ulogu i osnažiti zdravi odnos sa svojim djetetom, odnosno porodicom.
Posvećenost procesu, kohezija unutar grupe, ukazanost povjerenja programu i facilitatorki, otvorenost u komunikaciji u kojoj je nerijetko izložena sopstvena ranjivost su samo neke od njihovih nemjerljivih snaga.
💞Ljubav prema porodici je vodila ovaj tromjesečni proces i zato je bilo zadovoljstvo i čast vrtića da pruži podršku.
U nastavku se možete upoznati sa postignućima i utiscima o korisnosti programa koje su sa vama željele podijeliti Zorana, Nevenka, Milena, Marija, Ina i Anita.
💟🌟
U ljubavi, Vrtić Cetinje
.