Kategorija: Nekategorisano

Međunarodni dan za socijalnu pravdu

Međunarodni dan za socijalnu pravdu

Dragim penzionerima našeg grada U susret Međunarodnom danu za socijalnu pravdu željeli smo mali gest pažnje uputiti i penzionerima našeg grada koji koriste usluge organizacije Crvenog krsta PC. Želimo da znaju da najmlađi ovog grada misle na njih, na njihovo dobro i htjeli putem produkata djece i vaspitača da oplemenimo unutrašnjost prostora OCK Prijestonice Cetinje.