Novosti

DaN RaZliČiTiH čARaPa

DaN RaZliČiTiH čARaPa

💒 Naši mališani zajedno sa nama i svojim roditeljima učestvovali su u
💛DaNu RaZliČiTiH čARaPa💚
i ovim putem iskazali svoju bezuslovnu podršku osobama sa Daunovim sindromom
❤21.mart❤️
Vujović Milena-Vujović Ivana & 2019💙💜
.