Novosti

Djeca Prijestonice

Djeca Prijestonice

Zbog velikog broja fotografija u albumu sa male mature vrtića „Zagorka Ivanović“, ne može Facebook da završi objavu kako treba pa stoga postavljamo sve fotografije na WeTransfer serveru, raspoložive za preuzimanje u narednih 7 dana:
Ovo je rar arhiva (oko 400 mb) koju je nakon preuzimanja neophodno raspakovati uz pomoć WinRaR, WinZip, 7zip i sličnih programa (na telefonu aplikacija RAR odrađuje isti posao).