Novosti

Dječija prava

Dječija prava

💟 DJEČIJA NEDJELJA 💟
“Dječja prava”
Dragana & Jelena & 2018 🤸💟
✨Horska pjesma:”Dječja prava”
✨Crtanje kredom u prirodi
✨Dječji iskazi na temu:”IMAM PRAVO…”
✨Recital:”Djeca imaju pravo…”
.