Novosti

Dječija priča u Dječijem gradu

Dječija priča u Dječijem gradu

💒 ✨💟Novogodišnja dječija priča u
Dječijem gradu 💟✨
Vaspitne grupe: Starije vrtićke – 2018
✨💟✨
Vaspitačice: Tanja Otašević & Sonja Kavaja
Suza Knežević & Ana Šofranac
Gordana Vuković & Ana Mrvaljević
Dragana Vujović & Jelena Jovićević & Slavica Vušurović
Profesorica engleskog jezika: Suzana Krivokapić
✨💟
.