Novosti

Još tri dana za elektronski upis u vrtiće

Još tri dana za elektronski upis u vrtiće

Konkurs za elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove završava se u četvrtak, 15. juna.

Roditelji do tog roka mogu prijaviti djecu preko portala www.upisi.edu.me, što omogućava jednostavnu i efikasnu proceduru upisa, bez obaveze odlaska u ustanovu i prikupljanja dokumenata.

Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave, procedura iziskuje samo unošenje matičnog broja djeteta, čime se iz baze podataka povlače ostali potrebni podaci kao što je izvod iz matične knjige rođenih, potvrda centara za socijalni rad i drugo.

Elektronske prijave odnose se na djecu koja se prvi put upisuju u ustanovu ili one koji su tokom prethodne školske godine bili ispisana iz vrtića. Djeca koja su prethodne godine pohađala programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja samo potpisuju ugovor sa upravom vrtića, za šta će datum naknadno biti objavljen.

Kampanja elektronskog upisa djece za 2023/24. dio je projekta “E-usluge i digitalna infrastruktura kao odgovor na COVID19”, koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u saradnji sa Ministarstvom javne uprave.