Novosti

Jovana uživa u aktivnostima

Jovana uživa u aktivnostima

💒 🍀 Interaktivna služba- Rijeka Crnojevića💛 🥰 Jovana uživa u aktivnostima i ujedno se priprema za školu obradjujući teme koje su predvidjene za ovu nedjelju.
Vaspitačica: Sonja Kavaja🍀
.