Kalendar aktivnosti

KALENDAR NAJZNAČAJNIJIH AKTIVNOSTI USTANOVE

SEPTEMBAR

 • Obezbjeđivanje svih uslova za rad i uspješan početak školske godine
 • Praćenje procesa adaptacije nove djece na Ustanovu i saradnja sa roditeljima

OKTOBAR

 • Svjetski dan djeteta
 • Izložbe dječjih radova i javne priredbe
 • Festival horova
 • Likovni konkurs

NOVEMBAR

 • Jesenje svečanosti – javne priredbe

DECEMBAR

 • Dan dječje radosti
 • Susreti vaspitača
 • Novogodišnji i božićni praznici – Javna priredba

JANUAR

 • Organizacija zimskog boravka djece
 • Organizacija zimovanja djece – zavisno od interesovanja roditelja i ponuđenih uslova boravka

FEBRUAR

 • Obezbjeđivanje i realizacija uslova za uspješan početak II polugodišta
 • Izložbe dječijih radova povodom rođendana vrtića

MART

 • Izložbe i javne priredbe za Dan žena
 • Likovni konkursi

APRIL

 • Dan uređenja dvorišta sa djecom i roditeljima
 • Pripreme za dan Vrtića
 • Likovni konkursi

MAJ

 • Dan ustanove
 • Pripreme za ljetni boravak djece u vrtiću i jaslicama
 • Budvanski karneval

JUN

 • Završetak vaspitno-obrazovnog rada za tekuću školsku godinu.
 • Pripreme za ljetni boravak djece
 • Mala matura
 • Smotra folklora, Cetinje
 • Kolonija dječijeg prijateljstva
 • Hercegnovski karneval
 • Organizovanje ljetovanja djece

JUL

 • Realizacija programa ljetnjeg boravka djece
 • Rezultati upisa za narednu školsku godinu
 • Festival djeteta Kotor

AVGUST

 • Pripreme za uspješan početak naredne školske godine
 • Stvaranje optimalnih kadrovskih, prostornih i materijalnih uslova za rad
 • Uređenje i popravka svih sprava, rekvizita i ostalog u dvorištima