Kontakt

Kontakt informacije

Bašta mašte - JPU Zagorka Ivanović Cetinje

– Fiksni broj telefona: 041-232-205

– Fax: 041/232-205

– E-mail adresa Ustanove: bastamaste@t-com.me

– Vaspitna jedinica “Novi vrtić” ulica Jabučka bb.

– Vaspitna jedinica “Centralni vrtić”- ulica Vojvode Boža br.23.

Pišiti nam:

bastamaste@t-com.me

Posjetite nas:

Vaspitna jedinica “Novi vrtić” ulica Jabučka br.18 i Vaspitna jedinica “Centralni vrtić”- ulica Vojvode Boža br.23.

Pozovite nas:

041-232-205