Kulturna i javna djelatnost

Kulturna i javna djelatnost vrtića je još jedan, ne manje značajan segment djelovanja iste u cilju sadržajnosti života djece u Ustanovi. Istovremeno, neposredan kontakt Ustanove  sa društvenom sredinom čini naš odnos čvršćim, sadržajnijim i time naš rad sa najmlađima biva reprezentativan.

Ustanova, u Godišnjem planu I programu rada definiše  Kalendar najznačajnijih aktivnosti Ustanove u Kulturno-javnom domenu,  i ovim putem vam ih predstavljamo:

OKTOBAR

 • Svjetski dan djeteta
 • Izložbe dječjih radova i javne priredbe
 • Festival horova

NOVEMBAR

 • Jesenje svečanosti – javne priredbe

 

DECEMBAR

 • Dan dječje radosti
 • Novogodišnji i Božićni praznici

JANUAR

 • Organizacija zimovanja djece

FEBRUAR

 • Izložbe dječijih radova povodom rođendana vrtića

MART

 • Izložbe i javne priredbe za Dan žena

APRIL

 • Dan uređenja dvorišta sa djecom i roditeljima

MAJ

 • Dan ustanove
 • Budvanski karneval

JUN

 • Smotra folklora, Cetinje
 • Kolonija dječijeg prijateljstva
 • Hercegnovski karneval
 • Organizovanje ljetovanja djece

JUL

 • Festival djeteta Kotor