Novosti

Međunarodni dan volontera

Međunarodni dan volontera

💒 🎈05.12. – Međunarodni dan volontera 🎈
❤Upoznavanje djece sa pojmom
volonterizam i osnovnom djelatnošću
organizacije Crvenog krsta❤
🎀2017/2018🎀
Tanja & Sneža
.