Najčešća pitanja

Osnovni ciljevi naše ustanove kao Javne: otvorenost i transparentnost, servis i kvalitet, stručnost i etičnost bili bi nedostižni bez saradnje sa lokalnom zajednicom koju u suštini čine roditelji tj. naši klijenti

  1. Od koliko sati mogu dovesti dijete u vrtić?

Radno vrijeme vrtica je do 17 časova Pravilo kućnog reda je da djeca dolaze u vrtić do 8:30h. Nakon toga se vrata vrtića zaključavaju. Molimo roditelje da imaju razumjevanja za ovo pravilo jer je ono u interesu prije svega bezbijednosti djece.

  1. Kako je poželjno da dijete bude obučeno u vrtiću?

Zbog udobnosti i slobode pokreta koja je na ovom uzrastu veoma važna preporučujemo roditeljima da djecu dovode u što udobnijoj odjeći ( trenerke, patike…)

  1. Mogu li djeca donositi hranu od kuće?

Za kvalitet kao i količinu hrane brine nutricionista . Nabavka i priprema namirnica se vrši u skladu sa visokim sanitarno-higijenskim zahtjevima. Kolektivna ishrana,koja se sprovodi u našoj Ustanovi, predstavlja način da se djeca nauče principima pravilne ishrane i pravilnom načinu konzumiranja obroka.

  1. Može li med. sestra u vrtiću djetetu davati terapiju?

U vrtiću nije dozvoljeno medicinskom osoblju da daju terapiju djetetu osim u izuzetnim slučajevima tj. kod hronično bolsne djece kao npr epilepsije, dijabetesa … i to ukoliko se dijete nadje u kritlčnoj situaciji.

  1. Ako dijete ima temperaturu ili je prehladjeno može li da dolazi u vrtić?

Naša preporuka roditeljima je da u tim situacijama dijete ipak zadrže na kućnom liječenju jer će na taj način zaštititi druge a, i ono samo u najkraćem roku biti spremno za nastavak dolaženja u vrtić.

  1. Ako je dijete odsutno i ide kod ljekara koji je rok za dostavljanje ljekarske potvrde?

Kako bi ste pravdali izostanak iz vrtića i na taj način platili umanjen iznos cijene za vrtića neophodno je da ljekarska potvrda ne bude starija od 7 dana.

  1. Da li dijete koje ne dolazi u vrtić plaća vrtić i koliko?

Ako dijete ne dolazi u vrtić čitav mjesec a, roditelji žele da sačuvaju mjesto potrebno je plati pola ukupne cijene vrtića.

8.Da li se mogu upisati u vrtić djeca sa specifičnostima u ishrani?

Djeca sa specifičnostima u ishrani ( dijabetes, celijakija, alergije ili nepodnošenja pojedinih sastojaka hrane) imaju mogućnost boravka u vrtiću i obezbijeđena su im sva 4 obroka u skladu sa individualnim potrebama.Potrebno je da roditelj-staratelj dostavi medicinsku dokumentaciju kojom je obrazloženo zdravstveno stanje djeteta.

  1. Imaju li neka djeca prednost prilikom upisa i koja?

Prilikom upisa prioritet imaju djeca koja spadaju u grupe u stanju soc.psihološke ili ekonomske potrebe. Potrebno je prilikom upisa priložiti dokumentaciju: centra za soc.rad- korisnici mop-a, Komisije za usmjeravanje-djeca sa POP, ili nadležnog ministarstva.

  1. Imaju li djeca iz soc.ugroženih kategorija pravo na umanjenu cijenu vrtića?

Djeca koja imaju neku od gore navedenih potvrda imaju pravo na umanjenu cijenu za 50%. Za sve druge slučajeve neophodno je da se roditelji pismeno obrate Upravnom odboru koji će razmotriti njihov zahtjev.

  1. Mogu li upisati dijete u vrtić tokom godine (nakon upisnog roka)?

Uvjek nastojimo da izadjemo u susret svim roditeljima koji su predali dokumenta za upis u upisnom roku. Ukoliko neko želi da naknadno upiše dijete to je moguće samo u slučaju da se u nekoj grupi ukaže slobodno mjesto zbog odustajanja i naravno uz pismenu saglasnost vaspitačice u čiju grupu treba da se upiše dijete.