Novosti

Obrazovanje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa

Obrazovanje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa

💒 🎓 Ustanova je započela ciklus profesionalnog usavršavanja krenuvši od seminara na temu “Obrazovanje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa”.
Autori seminara:
mr Ljuban Tmušić – MUP (Direktorat za zaštitu i spašavanje)
Radoje Novović i Zoran Lalović – Zavod za školstvo
.