O nama

Bašta mašte

JPU Zagorka Ivanović Cetinje

JPU „Zagorka Ivanović“ uvijek je slijedila savremeni pedagoški pristup djetetu uvažavajući nove pristupe, nove programe. Podsticanje djetetovog rasta i razvoja, zadovoljavanje djetetovih potreba, poštovanja prava istih, osnovni je zadatak našeg Vrtića.  Saradnja sa roditeljima pomaže nam da bolje upoznamo potrebe i mogućnosti djeteta i da sve uskladimo prema njihovim potrebama.

Danas JPU „Zagorka Ivanović“- Cetinje u svom sastavu ima dvije vaspitne jedinice u kojima je zaposleno 65 radnika čiji rad je usmjeren na 520 mališana raspoređenih u 19 vaspitnih grupa.

img-fluid
img-fluid

Istorijat

Daleke 1903.godine na inicijativu Sofije Petrovne – načelnice „Djevojačkog instituta“ na Cetinju, a pod pokroviteljstvom kćerke kralja Nikole, Milice Nikolajevne u Prijestonici Crne Gore, osnovana je prva predškolska ustanova pod imenom „Djetski sad“.

Prve godine rada „Djetski sad“ je pobudio veliko interesovanje ne samo roditelja, nego i građanstva, uopšte. Te godine vrtić je pohađalo 90 muške i ženske djece isključivo iz siromašnih porodica. „Djetski sad“ bio je smješten u ul. Alekse Šantića br. 8.

Rad sa djecom bio je vrlo sadržajan i raznovrstan. Djeca su upoznavana sa prirodom i prirodnim pojavama putem demonstriranja i slike. Zabavilje su ih navikavale na rad i „u malenoj bašti koja je zasađivana svemogućim biljkama i cvijećem“, učili ih baštovanstvu, kako nam svjedoče pisana zapažanja P.A.Rovinskog.

Rovinski je zabilježio da djeca rade gimnastičke vježbe, da marširaju, pjevaju, uče pjesmice, igraju kola, igraju različite igre i na kraju rade u bašti.

Rad „Djetskog sada“ uživao je velike simpatije stanovnika Cetinja. Roditelji su obavezivani da u vrtić djecu šalju urednu i čistu, u protivnom, isključivana su iz vrtića.

Predškolskim ustanovama je davano i odgovarajuće mjesto u školskom zakonodavstvu onoga vremena. Tako se „Zakonom o narodnijem školama u Knjaževini Crnoj Gori“ kiz 1907.godine predviđa da se prema posebnim pravilima mogu vaspitavati djeca oba pola od ćetvrte godine starosti. Rad „Djestskog sada“ je pokazao potrebe da se i u drugim gradovima , širom Crne Gore počinju otvarati vrtići.

Tako se 1911.god. otvara zabavište u Nikšiću, 1913.god. u Podgorici, 1922. God. u Baru, 1926.god. u Kotoru, 1929.god. u Ulcinju, 1930. God. u Herceg Novom, 1945. God. u Tivtu, 1946.god. u Budvi, 1946.god. u Pljevljima, 1949.god. u Bijelom Polju, 1950.god. u Beranama, 1950.god. u Kolašinu, 1953.god. u Danilovgradu, 1953.god. u Mojkovcu, 1970.god. u Plavu, 1981.god. u Rožajama, 1989.god. u Plužinama.

1959.godine odlukom opštinskog odbora „Djetski sad“ je preimenovan u Dječji vrtić „Zagorki Ivanović“, po Cetinjanki, narodnom heroju.

Vaspitna jedinica „Novi vrtić“ puštena je u rad 1988.godine. Unutrašnja površina iznosi 1500 m2, sa 11 vaspitnih grupa. Spoljašnja površina vrtića iznosi 3400 m2. U okviru vaspitne jedinice smještena je centralna kuhinja iz koje se distribuira hrana u drugu vaspitnu jedinicu. U njemu se nalazi prva galerija dječijeg likovnog stvaralaštva, pod nazivom „Bašta mašte“, biblioteka bogatog sadržaja, kancelarija direktorice, stručnih saradnika i administracije. U istoj boravi 11 vaspitnih grupa.

Vaspitna jedinica „Centralni vrtić“ puštena je u rad 1975. Godine. Unutrašnja površina objekta iznosi 900 m2, dok  poljašnji prostor iznosi 1500 m2. U njoj boravi osam vaspitnih grupa.

Informacije:

  • Fixni br. tel. 041-232-205-
  • fax br. 041/232-205-
  • E-mail adresa Ustanove: bastamaste@t-com.me
  •  Vaspitna jedinica “Novi vrtić” – ul.Jabučka bb.
  • Vaspitna jedinica “Centralni vrtić”- ul. Vojvode Boža br.23.