Blog Detail

Podrška gradonačelnika Prijestonice Cetinje

Podrška gradonačelnika Prijestonice Cetinje

Želimo se zahvaliti na kontinuiranoj podršci gradonačelniku Prijestonice Cetinje, g.Đurašković Nikoli.
Gospodin gradonačelnik je imao sluha za tekuću problematiku naše Ustanove i humanim gestom učinio da svakodnevni rad bude efikasniji, u interesu naših polaznika.
❤️U ime djece, kolektiva i direktorice JPU “Zagorka Ivanović” , još jednom Vam HVALA!
.