Novosti

Povrće

Povrće

💒 Tema:”POVRĆE” kroz umjetnost, matematiku, dramski izraz, manipulativne aktivnosti….🥕🌶️🫑🌽🥬🥒🍆🧅🧄🥦
Dragana & Jelena & 2018 💓👫
.