Novosti

Prepoznaj svoje

Prepoznaj svoje

💒 👫Danas smo sa djecom starijeg jaslenog uzrasta realizovali aktivnost “Prepoznaj svoje”, u cilju stimulacije razvoja pažnje, vještine uočavanja, strpljivosti i na kreativan način razvijali samostalnost kod djece.
Nakon aktivnosti je uslijedila kratka edukativna igra “Maca papučarica”.
🌼 Medicinske sestre:
Marković Snežana
Šaranović Danijela
Pejović Dragana
.