Novosti

Psihološko savjetovalište

💒 Poštovani roditelji/staratelji,
Ohrabreni uspjehom tretmana u okviru PSIHOLOŠKOG SAVJETOVALIŠTA koje organizujemo u saradnji sa rukovodstvom i psiholozima iz JU “Centar za dnevni boravak “, pozivamo vas da se prijavite kako bi organizovali raspored termina za školsku 2022/23. godinu.
Svi zainteresovani mogu se prijaviti kontaktiranjem direktorice, vaspitačica ili stručne službe.
Termin za prijavu je od 12.09.-16.09.2022.
💓Srdačno,
JPU”Zagorka Ivanović” Cetinje