Novosti

Semafor

Semafor

💒 ❤️Kroz igru boja,
💛naučili smo značenje i
💚ulogu semafora.
Mara i Petra sa vaspitačicom Sonjom🚦🚥 Rijeka Crnojevića 🏞️
.