Novosti

Stručno usavršavanje v-o kadra

Stručno usavršavanje v-o kadra

💒 📙 Stručno usavršavanje v-o kadra
U subotu, 24.02.2024.g. je pet koleginica uzelo učešće na seminaru “Agresivnost u obrazovnom procesu – pedagoški adekvatno regulisanje dječijeg ponašanja”.
Seminar se organizovao u VJ “Simba” u Podgorici (JPU”Ljubica Popović”Podgorica) od strane cijenjenog dr prof. Saše Milića.
Tokom seminara, poseban akcenat je stavljen na posljedice odnosno ugroženost zdravog rasta i razvoja djeteta usled korišćenja digitalne tehnologije.
.