Novosti

Stručno usavršavanje v-o kadra

Stručno usavršavanje v-o kadra

💒 📙 Stručno usavršavanje v-o kadra
U subotu i nedjelju, (24. i 25.02.2024.g.) je pet koleginica uzelo učešće na seminaru “Pomozi mi da uradim sam – izrada didaktičkih igračaka i materijala”.
Seminar se organizovao u PPU “Happy kids” u Podgorici od strane voditeljke g-đe Ljiljane Reljić.
Proces izrade didaktičkih igračaka u svrhu stimulacije cjelokupnog razvoja djeteta (fina motorika, logičko-matematičko mišljenje, senzorni razvoj, razvoj govora i socio-emocionalni razvoj) je bio fokus ovog seminara.
.