Novosti

Stručno usavršavanje v-o kadra

Stručno usavršavanje v-o kadra

💒 📚 Stručno usavršavanje v-o kadra iz naše Ustanove
U periodu od 12-16.02.2024.g. u Baru u JPU “Vukosava Ivanovic Mašanovic” je realizovan
seminar pod nazivom “Primijenjena analiza ponašanja” (ABA) kao podrška inkluzivnom obrazovanju. Seminaru su prisustvovale logopedica Sanja Brnović i vaspitačica Nataša Tatar.
Cilj seminara je bio povećanje kompetencija vaspitača i stručnih saradnika u radu sa djecom sa smetnjama i teskoćama u razvoju, odnosno usvajanju novih vještina.
Predavač je bila Rea Vuksan (M.ADS, BCBA)