Novosti

Vezanja pertli

Vezanja pertli

💒 Aktivnost “Vezanja pertli” u kojoj djeca rado učestvuju, nastavili smo sprovoditi u drugim grupama.
💓Cilj nam je razvoj vještina koordinisanog upravljanja sa obije ruke. Sa djecom smo vježbali vještine koje pospješuju razvoj kontrole i organizaciju pokreta.
🌺Medicinske sestre:
Marković Snežana
Pejović Dragana
Šaranović Danijela
.