Novosti

Zdravlja – važnosti očuvanja istog i upoznavanje sa zdravim stilovima života

Zdravlja – važnosti očuvanja istog i upoznavanje sa zdravim stilovima života

💒 👩‍⚕️Radionica sa djecom srednjeg vrtićkog uzrasta 🍏💯🏃‍♀️
Medicinske sestre su nastavile ciklus radionica sa djecom na temu “Zdravlja – važnosti očuvanja istog i upoznavanje sa zdravim stilovima života”.
Druga radionica je realizovana danas, na Dan gojaznosti kada se sa djecom razgovaralo o zdravoj/nezdravoj ishrani i posljedicama iste.
🍀 Radionicu realizovale :
Nela, Dijana, Maja, Mira, Milena i Jelena
.