slidescloudsbutterfliessunparallaxslide
Dobrodošli

Bašta mašte

JPU Zagorka Ivanović Cetinje

Kontaktirajte nas
Stručno usavršavanje

Opširnije
flip

Kompetencija vaspitača, medicinskih sestara, stručnih saradnika, upotreba i razvoj profesionalnog znanja, planiranje rada, posmatranje i procjenjivanje napredovanja djece i procesa rada.

Opširnije
Dnevene aktivnosti

Opširnije
flip

Dnevnim aktivnostima obezbjeđuje se intenziviranje dječje aktivnosti, doživljaja, pravilno smjenjivanje aktivnosti po intenzitetu, što doprinosi prirodnom ritmu življenja djeteta.

Opširnije
Ishrana djece

Opširnije
flip

Jedan od najznačajnijih činilaca za pravilan rast i razvoj, očuvanje i unapređenje zdravlja djece je pravilna ishrana u predškolskoj ustanovi i predstavlja adekvatnu zamjenu za porodičnu ishranu.

Opširnije

O nama

BAŠTA MAŠTE

JPU „Zagorka Ivanović“ uvijek je slijedila savremeni pedagoški pristup djetetu uvažavajući nove pristupe, nove programe. Podsticanje djetetovog rasta i razvoja, zadovoljavanje djetetovih potreba, poštovanja prava istih, osnovni je zadatak našeg Vrtića.  Saradnja sa roditeljima pomaže nam da bolje upoznamo potrebe i mogućnosti djeteta i da sve uskladimo prema njihovim potrebama.

Danas JPU „Zagorka Ivanović“- Cetinje u svom sastavu ima dvije vaspitne jedinice u kojima je zaposleno 65 radnika čiji rad je usmjeren na 520 mališana raspoređenih u 19 vaspitnih grupa.

img-fluid
whale

Bašta Mašte

Sigurno okruženje za Vašu djecu.

Bezbjedno okruženje

Kvalifikovano osoblje

Prilagođena ishrana

Obrazovanje

Dječiji vrtić u Cetinju

JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA ``ZAGORKA IVANOVIĆ``

img-fluid

Centralni vrtić

Vaspitna jedinica „Centralni vrtić“ puštena je u rad 1975. Godine. Unutrašnja površina objekta iznosi 900 m2, dok  poljašnji prostor iznosi 1500 m2. U njoj boravi osam vaspitnih grupa.

Novi vrtić

Vaspitna jedinica „Novi vrtić“ puštena je u rad 1988.godine. Unutrašnja površina iznosi 1500 m2, sa 11 vaspitnih grupa. Spoljašnja površina vrtića iznosi 3400 m2. U okviru vaspitne jedinice smještena je centralna kuhinja iz koje se distribuira hrana u drugu vaspitnu jedinicu. U njemu se nalazi prva galerija dječijeg likovnog stvaralaštva, pod nazivom „Bašta mašte“, biblioteka bogatog sadržaja, kancelarija direktorice, stručnih saradnika i administracije. U istoj boravi 11 vaspitnih grupa.

img-fluid
img-fluid

Stručno usavršavanje

Vaspitna jedinica „Novi vrtić“ puštena je u rad 1988.godine. Unutrašnja površina iznosi 1500 m2, sa 11 vaspitnih grupa. Spoljašnja površina vrtića iznosi 3400 m2. U okviru vaspitne jedinice smještena je centralna kuhinja iz koje se distribuira hrana u drugu vaspitnu jedinicu. U njemu se nalazi prva galerija dječijeg likovnog stvaralaštva, pod nazivom „Bašta mašte“, biblioteka bogatog sadržaja, kancelarija direktorice, stručnih saradnika i administracije. U istoj boravi 11 vaspitnih grupa.

img-fluid

Istorijat

1903.godine na inicijativu Sofije Petrovne – načelnice „Djevojačkog instituta“ na Cetinju, a pod pokroviteljstvom kćerke kralja Nikole, Milice Nikolajevne u Prijestonici Crne Gore, osnovana je prva predškolska ustanova pod imenom „Djetski sad“.

Prve godine rada „Djetski sad“ je pobudio veliko interesovanje ne samo roditelja, nego i građanstva, uopšte. Te godine vrtić je pohađalo 90 muške i ženske djece isključivo iz siromašnih porodica. „Djetski sad“ bio je smješten u ul. Alekse Šantića br. 8.

0

Zaposlenih

0

Zadovoljnih roditelja

0

Predškolaca

Naš tim

Kvalifikovani profesionalci

Stručno usavršavanje

Kompetencije vaspitača, medicinskih sestara, stručnih saradnika kao što su:

upotreba i razvoj profesionalnog znanja, planiranje  rada, posmatranje i procjenjivanje napredovanja djece i procesa rada, planiranje i evaluacija sopstvenog profesionalnog rada… Nameću potrebu stalnog stručnog usavršavanja kako na nivou Ustanove tako i na nivou pojedinca.

Stručno usavršavanje kroz različite oblike,  Ustanova će realizovati na nivou:

  • individualnog usavršavanjakoje podrazumijeva kontinuitet u nabavci stručne literature, priručnika, radnih materijala za V-O kadar;
  • kroz rad stručnih organa u okviru Ustanove;

 

.

img-fluid

Galerija

Zavirite u baštu mašte 🙂

Kontaktirajte nas

Pišite nam:

vrtic@zivanovic.edu.me

Posjetite nas:

Novi vrtić - Jabučka bb. i Centralni vrtić- Vojvode Boža br.23.

Pozovite nas:

Fiksni br. tel. 041-232-205, Fax 041/232-205