Aktivnosti

Dnevne aktivnosti su raspoređene na sljedeći način

6.00h – 8.00h – Jutarnje okupljanje i upoznavanje sa aktivnostima sa kojima će raditi tokom dana.

8.00h – 8.15h – Doručak

8.15h – 8.30h – Frontalne aktivnosti i priprema za rad po centrima interesovanja

8.30h –10.00h– Rad po centrima interesovanja i aktivnosti vezane za datu temu

10.00h –11.15h – Dječje igre, aktivnosti po izboru – šetnje

11.30h –12.00h– Ručak

12.00h – Ispraćaj djece koja ne spavaju i priprema za  spavanje

12.00h –14.30h– Spavanje, popodnevni odmor

14.30h –17.00h– U ovom peridou se organizuju aktivnosti koje zadovoljavaju različite razvojne potrebe djece: usmjerene aktivnosti, slobodne aktivnosti, rekreativne pauze, boravak na vazduhu, kulturno-higijenske-radne aktivnosti.

U svim grupama se posebno vodi računa o periodu adaptacije kako bi se djeca i roditelji što lakše navikli i prihvatili utvrđeni ritam života. To je naročito važno na uzrastu do 3 godine (jaslice).

Dnevnim rasporedom aktivnosti obezbjeđuje se intenziviranje dječje aktivnosti, doživljaja, pravilno smjenjivanje aktivnosti po intenzitetu, što doprinosi prirodnom ritmu življenja jer je i za dijete i za vaspitača svaka situacija iskustveno i razvojno značajna. Tempo života u Ustanovi  nije posebno isplanirano vrijeme čije se satnice striktno držimo, već sistem života i rada koji se prilagođava datim potrebama i olakšava funkcionisanje svih učesnika.

img-fluid